FREE EBOOK õ EPUB ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง เล่ม2 ë✓ เฉียนหลินเซิน

เฉียนหลินเซิน · ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง เล่ม2 PDF

FREE EBOOK õ EPUB ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง เล่ม2 ë ✓ เฉียนหลินเซิน µ ❮PDF / Epub❯ ☁ ยอดตุลาการราชวที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้มีบารมีในเมืองหลวง ที่พยายามจะขัดขวางการทำงานของเขา ซ่งฉือจะต้องพลิกคดีที่ถูกปรักปรำ ขณะเดียวกันก็ต้องพาตัวเองออกจากคว?

EPUB ã ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง เล่ม2 · เฉียนหลินเซิน

จากคดีปล้นคลังหลวงสู่การตามเงินหนึ่งแสนตำลึงที่หายไป หลุมพรางรออยู่ข้างหน้าถึงเวลาทวงถามความยุติธรรม รายละเอียด ภาคต่อของคดีสืบสวนสอบสวนสมัยราชวงศ์ซ่ง ภายในเล่ม 2 นี้ ซ่งฉือจะต้องเจอกับคดี

EBOOK ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง เล่ม2

ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง เล่ม2??มยุ่งยากและข้อกล่าวหาต่างๆ ที่ฝ่ายตรงข้ามแกล้งทำขึ้น เนื้อหาเป็นเสมือนบทพิสูจน์ของความดี ความยุติธรรมที่ซ่งฉือยึดถือเป็นหลักชีวิตจะช่วยให้เขารอดจากอันตรายครั้งนี้ไปได้หรือไม่ ต้องติดตา?